ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Award
 • Manual
 • Risk
 • Electronic
 • satisfaction

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการ

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2566
  • กพร. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผ่านทาง Line OpenChat ของกลุ่มฯ โดยสามารถ Scan เข้าร่วมกลุ่มตาม QR Code นี้ได้เลยค่ะ....
  • ลดการใช้กระดาษ ด้วย QR Code มีวิธีการอย่างไร ไปดูกัน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตร
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน ก.พ.
  กรมบัญชีกลาง
  ป.ป.ท.
  สำนักงาน ป.ย.ป.
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจ

  เมนูอื่นๆ

  รางวัลเลิศรัฐ
  คู่มือประชาชน
  ควบคุมภายใน
  ความพึงพอใจ (ภายใน)
  ความพึงพอใจ (ภายนอก)
  พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
  พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์
  แผนบริหารความเสี่ยง
  Pmqa
  คู่มือที่เกี่ยวข้อง
  เอกสารดาวน์โหลด
  ติดต่อเรา

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  Fackbook กสส
  Fack book กพร.
  LineOpenChat
  E-mail
  Antrythailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
  Copyright  all reseve 2022 

  BACK TO TOP