ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ออมดี มีสุข
 • 132ปี กระทรวงเกษตร
 • ต้านการทุจริต
 • คุณธรรมองค์กร
 • ผลงานที่โดดเด่น
 • บุคลากรดีเด่น
 • Award
 • Manual
 • Risk
 • Electronic
 • satisfaction

  บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  รางวัลเลิศรัฐ
  ความพึงพอใจ (ภายใน)
  ความพึงพอใจ (ภายนอก)
  คู่มือประชาชน
  ควบคุมภายใน
  พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
  Pmqa
  พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์
  แผนบริหารความเสี่ยง
  คู่มือที่เกี่ยวข้อง
  เอกสารดาวน์โหลด
  ติดต่อเรา

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการ

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • แนะนำกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
  • กิจกรรมโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2567
  • สรุปผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • ข้าราชการ บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
  • กพร. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผ่านทาง Line OpenChat ของกลุ่มฯ โดยสามารถ Scan เข้าร่วมกลุ่มตาม QR Code นี้ได้เลยค่ะ....
  • ลดการใช้กระดาษ ด้วย QR Code มีวิธีการอย่างไร ไปดูกัน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจ
  กระทรวงเกษตร
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน ก.พ.
  กรมบัญชีกลาง
  ป.ป.ท.
  สำนักงาน ป.ย.ป.

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  Fackbook กสส
  Fack book กพร.
  LineOpenChat
  E-mail
  Antrythailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
  Copyright  all reseve 2022 

  BACK TO TOP